As/Is7.08.2009


mat ta hay na ku

10 results of 43500, Wednesday, July 8, 2009, 11:06:53 pm EDT

of The First
Hay(na)ku Anthology
and

Hay(na)ku

... Roberto Matta,

and
Jose Rizal
in a dance

of
histories real
and imagined. ...

ja
matta ne!
=Ryuuzaki= Posted by

ryuuzaki at 3:07
AM 0
comments

... hay naku!

this

is the most
tiring day
of

my
life parang
ung sa tagaytay,

Bud-hi
hee-na ta-nu
jaa-ni-ke. Su-mi-raun pa-va-na

ku-maa-ra ... Ho-ta
na aa-

gyaa bi-nu pai-saa-re
22. Sa-ba
suk-ha

la-hai tum-haa-ree sha-ra-naa
... Ja-pa-

ta
ni-ran-ta-ra Ha-nu-mat-a
bee-raa 26. San-ka-ta

ten
Ha-nu-maa-na chu-raa-vai
...

The First Hay(na)ku
Anthology, coedited
by

the

relevance of Chilean

surrealist painter Roberto
Matta to
all

¦um-mat-ta-Âaw-wa
'aa-ma-noo wa
`a-mi-lu?-?aa-li-?aa-ti. 'aa-ma-noo. Yaaa-'ay-yu

-hal-la-'ee-na ...
la-yab-lu-wan-na-ku-mul-laa-hu fa-ma-ni`-ta-daa bil-Äayb:

....
fa-ta-koo-nu fee-haa fa-taº-fu-khu

... Ya-ma Ku-be-ra

di-ga-paa-la ja-haan-te Ka-bi
ko-bi-da ka-hi
sa-ke

... Raa-ma du-
aa-re
tu-ma

rak-ha-vaa-re Ho-ta na
aa-gyaa bi-nu
pai-saa-re

22.
Sa-ba suk-ha
la- hai

tum-haa-ree sha-ra-naa Tu-ma
rak-sha-ka kaa-hu
ko

...
Naa-sai ro-ga
ha-re sa

-ba pee-raa Ja-pa-ta
ni-ran-ta-ra Ha-nu-mat-a
bee-raa

Hay
naku! Sweatspot
in Mandaue is

already closed. ....
ok pa
ilang

mats
ug nets.
. then

i-change
jud nila
if kailangan.. ang

uban
mang gud
... really good...

beginner paman
kow:( YMCA lang

ta
ninyo kai
mao ra ako

weeks

na sana sya.
Hay naku.
Super

lungkot
pero life
goes on. ...

ka ni sya

nag

cry
cry oh...mag
wonder sad ta....au-au

tA..
[12] sAbAylE,j0Se
jA!mE - paRanG

guRl anG pEnmAnsh!p
nyA.,.,ay0S nA
ay0s.,.

...
N nA
mAt!n!g

aNg
b0SeS,,..aHaHhAha... T!gnAn
n!0 nA lNg

p0w
UnG iBa
...

ü_audrei ?; Posted;
>>hay naku
guyzzz!.....'di

nyu
p rin
binbago section ntin.

... Ya-ma
Ku-be-ra

di-ga-paa-la ja-haan-te Ka-bi
ko-bi-da ka-hi
sa-ke

... Raa-ma du-
aa-re
tu-ma

rak-ha-vaa-re Ho-ta na
aa-gyaa bi-nu
pai-saa-re

22.
Sa-ba suk-ha
la- hai

tum-haa-ree
sha-ra-naa Tu-ma
rak-sha-ka kaa-hu ko

... Naa-sai ro-ga
ha-re sa

-ba pee-raa Ja-pa-ta
ni-ran-ta-ra Ha-nu-mat-a
bee-raa